Ranger Talk | Power Rangers Central | Super Sentai Time Capsule | Toku Central | Kamen Rider Legacy

Kamen Rider Kiva - Cast Guide

Cast
Yuria Haga
Mio Suzuki, Pearlshell Fangire
Saki Kagami
Maya, Pearlshell Fangire
Kazuhiko Kanayama
Mamoru Shima, Octopus Fangire
Keisuke Kato
Keisuke Nago, Kamen Rider Ixa
Houka Kinoshita
Akira Kido
Rina Koike
Shizuka Nomura
Kouhei Kumai
Kengo Eritate
Kenji Matsuda
Jiro, Garulu
Mitsu Murata
Bishop, Swallowtail Fangire
Shinya Niiro
King, Bat Fangire / Kamen Rider Dark Kiva
Yuuki Ogoe
Ramon, Basshaa
Koji Seto
Wataru Kurenai, Kamen Rider Kiva
Katsumi Shiono
Fangire
Sohto
Ryo Itoya, Spider Fangire
Tomohide Takahara
Rook, Lion Fangire
Yu Takahashi
Yuri Aso
Kouhei Takeda
Otoya Kurenai
Eiji Takigawa
Riki, Dogga
Shouma Yamamoto
Taiga Nobori, Kamen Rider Saga / Kamen Rider Dark Kiva
Nana Yanagisawa
Megumi Aso

Guest Stars
Satoshi Jinbo
Tohru Miyake, Rhinoceros Fangire
Kazuoki
Kurosawa, Moose Fangire
Akira Kubodera
Aberu, Warthog Fangire
Nobuo Kyo
Kaoru Tsugami, Horse Fangire
Tomomi Miyashita
Kaede, Horsefly Fangire
Katsuyuki Murai
Takeo Omura
Ryusei Nakao
Ladybug Fangire
Atsushi Ogawa
Tanahashi, Cicada Fangire
Kouhei Takeda
Masao Kurenai, Kamen Rider New Kiva
Masako Umemiya
Hitomi Miyazawa, Octopus Fangire

Voice Actors
Akira Ishida
Tatsulot
Tomokazu Sugita
Kivat-bat the 2nd, Kivat-bat the 3rd

Suit / Stunt Actors
Eitoku
Dogga, Fangire, Kamen Rider Dark Kiva, Kamen Rider Rey, Kamen Rider Saga
Yasuhiko Imai
Grizzly Fangire
Naoko Kamio
Basshaa, Pearlshell Fangire
Hiroyuki Muraoka
Fangire
Seiji Takaiwa
Garulu, Kamen Rider Dark Kiva, Kamen Rider Kiva, Kamen Rider New Kiva

Suit / Stunt Actors
Dogga
Eitoku
Kamen Rider Arc
Kazuo Niibori
Kamen Rider Dark Kiva
Eitoku
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Ixa
Yuichi Hachisuka
Jiro Okamoto
Kamen Rider Kiva
Seiji Takaiwa
Kamen Rider New Kiva
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Rey
Eitoku
Kamen Rider Saga
Eitoku